• ma tot vrij: 10u tot 12u - 14u tot 18u30 / zaterdag en zondag op afspraak

Vergelijk aanbiedingen

Projectgrond met magazijn LOT 1 & LOT 2

Bloemendalestraat 64, 8730 Beernem, België
start vanaf€485.000,00

Omschrijving

Bouwjaar 1985. Oriëntatie Vanaf de grond in de richting van de straat kijkend, kijkt men in de richting zuid-oost.
Gebouw gevelbreedte ca. 15,50m
Terrein – straatbreedte ca. 21,00m
Terrein – tot. grondoppervlakte ca. 1300,00m²
Terreinvorm & gem. breed / diep
Het terrein LOT 2 is rechthoekig met een gemiddelde breedte van ca. 21,00m en een gemiddelde diepte van ca. 63,15m.
Terrein – bodemstaat & -bezetting
Het terrein is deels bebouwd en verder volledig verhard als parking.
Type bebouwing Open.
Vorm van hoofdgebouw Rechthoekig.
Vloeroppervlakte – totaal brut ca. 808,00m² (incl. gelijkvloers magazijn, bureau’s, toiletten, doucheruimtes, cafetaria, bergingen en de zolderverdieping).
Vloeropp. – gelijkvloers brut ca. 618,00m² (waarvan ca. 457,50m² magazijnruimte). Configuratie van het ganse goed: Het pand staat vooraan op het perceel, tegen de rechter perceelsgrens, met nog parkeerruimte voor het pand. Achter het magazijn bevind zich een grote parking. gelijkvloerse verdieping Op het gelijkvloers bevinden zich het magazijn, een bureauruimte, 2 bergruimtes, een sanitair blok voor dames, een sanitair blok voor heren, 2 doucheruimtes, een cafetaria met eigen bergruimte en een achterinkom. 1° verdieping Het eerste verdiep is een zolderruimte boven de ingebouwde leefruimtes. De rest van het magazijn is een vide.

RUIMTELIJKE ORDENING:

Algemene Gewestplan Brugge-Oostkust (nr. 3)
Woongebied. Gewestelijk Uitvoeringsplan Het goed is niet gelegen in Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Bijzonder Plan van Aanleg plan BPA Bloemendale.

Geen zonevreemde constructie.
Registers structuurplan: Ja
plannenregister: Ja
vergunningen: Ja
onbebouwd: Ja
ontvoogd: Ja
meer info over structuurplan: De gemeente Beernem beschikt over een eigen goedgekeurd Ruimtelijk Structuurplan. Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen. Meer informatie over het ruimtelijk structuurplan kan men vinden via: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding/GRS meer info over plannenregister Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van de gemeente alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening. Het plannenregister bevat onder meer de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan; de stedenbouwkundige verordeningen en de onteigeningsplannen. De gemeente Beernem beschikt over een eigen goedgekeurd plannenregister. Meer informatie over het plannenregister kan men terugvinden op: Meer informatie over het plannenregister kan men terugvinden op: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding/Plannenregister meer info over vergunningen algemeen Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie m.b.t. de ruimtelijke ordening en stedenbouw op het grondgebied van de gemeente. Beernem beschikt over een eigen goedgekeurd vergunningenregister. Meer informatie over het vergunningenregister kan men terugvinden op: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding/Vergunningenregister meer info over onbebouwd Het Register Onbebouwde Percelen is, zowel voor de gemeenten als voor de Vlaamse Overheid, een uitstekend monitorinstrument voor het woonbeleid. Het Register lijst op hoeveel onbebouwde percelen in woongebied in aanmerking komen voor bebouwing, geeft aan waar die percelen zich situeren en welke van die kavels eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen. Meer informatie over onbebouwde percelen kan men terugvinden op: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding/ROP meer info over ontvoogd De lokale besturen zijn zeer belangrijk bij het realiseren van de ruimtelijke ordening op het terrein. Zij beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Ontvoogde gemeenten (gemeenten met vergunningsautonomie) beslissen daar zelfstandig over. In niet ontvoogde gemeenten is in sommige gevallen het bindend advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar nog vereist. Meer informatie hierover kan men terugvinden op: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding Vergunningen concreet Bestaande, op verklaring van de opdrachtgevers.

Watertoets en overstromingskaarten Niet overstromingsgevoelig.
Voorkooprecht: neen

 

Details

Laatste update: februari 15, 2019 - 4:06 pm

  • Prijs: start vanaf €485.000,00
  • Grond Opp: 1300 m²
  • Type: bouwgrond, magazijn
  • Status: Te Koop