• ma tot vrij: 10u tot 12u - 14u tot 18u30 / zaterdag en zondag op afspraak

Vergelijk aanbiedingen

Hoe ziet het nieuwe huursubsidiestelsel eruit?

Hoe ziet het nieuwe huursubsidiestelsel eruit?

Doorheen de jaren is het aantal Vlaamse huishoudens die een huursubsidie genieten gestaag toegenomen, al blijft het bereik van deze ondersteuning heel erg beperkt. Belangrijk om te weten: op 1 mei van dit jaar werd het huursubsidiestelsel hervormd. Daarbij werden de modaliteiten op een aantal vlakken gewijzigd .

Gerelateerde berichten

Rechtspraak: discussie over ingebrekestelling na beëindigen van syndicusmandaat

Wanneer in een syndicusovereenkomst wordt opgenomen dat een ingebrekestelling vanwege de VME voor fouten in het beheer alleen mogelijk is binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van het mandaat, mag de vrijwarende werking daarvan niet worden overschat. De rechter zal immers op basis van de feitelijke omstandigheden oordelen of deze termijn überhaupt…

Lees verder

GGA kaart opnieuw uitgebreid

De kaart van Gebieden waar Geen Archeologie (GGA-kaart) te verwachten valt, werd gisteren opnieuw uitgebreid. Wie in zo’n gebied een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, hoeft geen archeologienota aan de vergunningsaanvraag toe te voegen. De meest actuele versie van de kaart kan je raadplegen op het Geoportaal.

Lees verder

Logiesdecreet: pictogrammen enkel verplicht bij niet evidente vluchtwegen

Moeten er conform het Logiesdecreet in vakantiewoningen pictogrammen worden opgehangen om de vluchtwegen aan te duiden, ook wanneer het startpunt ‘evident’ is (normale inkomdeur, ramen, …)? Die vraag is opgedoken naar aanleiding van een nieuwe interpretatie bij Vinçotte. Op aandringen van CIB Vlaanderen en CIB Kust heeft de Technische Commissie Brandveiligheid er zich over gebogen.…

Lees verder