• ma tot vrij: 10u tot 12u - 14u tot 18u30 / zaterdag en zondag op afspraak

Vergelijk aanbiedingen

Wenst u uw woning of appartement te verkopen of te verhuren, dan heeft u sinds kort een EnergiePrestatieCertificaat nodig, kortweg EPC. Bij verkoop van woningen en appartementen is het EPC verplicht vanaf 1 november 2008, bij verhuur vanaf 1 januari 2009.

Op het EnergiePrestatieCertificaat staan de energiescore (kengetal) dat de woning behaalt en tips om de woning nog energiezuiniger te maken. De energiescore wordt aangeduid op een kleurenbalk van groen naar rood. Het energieprestatiecertificaat is bijgevolg heel interessant voor mensen die een huis willen huren of kopen.

CERTITECH is erkend als energiedeskundige type a en kan vlot en tegen een scherpe prijs instaan voor het opstellen van deze certificaten.

 • Afspraken kunnen doorgaans binnen de week plaatsvinden, ook op
  zaterdag- of zondagvoormiddag
 • Het certificaat wordt binnen de 24u  na de afspraak opgesteld
 • Professionele uitvoering door personen met een ruime ervaring in energiebeheer

Offertes zijn steeds gratis

Kwaliteit heeft een naam

Steeds de beste kwaliteit/prijs verhouding

Uw EPC op 24u tijd zonder meerkost

Wij komen in heel Vlaanderen

U kan bij ons terecht voor al Uw vragen met betrekking tot de formaliteiten bij verkoop/verhuur van onroerend goed.
Contacteer ons 7 dagen op 7. Binnen de 24u krijgt U antwoord.

TARIEVEN EPC

gesloten bebouwing: 150 euro
half-open bebouwing: 200 euro
gesloten bebouwing: 250 euro
appartement: 150 euro
tarieven exclusief BTW, vraag steeds een offerte op maat

Attest elektrische keuring

verplicht bij verkoop

vanaf 125 euro per woning/kast
tarieven exclusief BTW,
combinatiekorting mogelijk met andere attesten

Stookolietank keuring

Vraag een offerte op maat

Volledig verkoopdossier nodig?

U verkoopt zelf.
Wij stellen voor u een volledig verkoopdossier op.
contacteer ons voor meer informatie.

Energieprestatiecertificaat(EPC) voor verkoop en verhuur van residentiële woningen

CERTITECH is erkend als energiedeskundige voor het certifiëren van residentiële gebouwen voor verhuur en verkoop.

Wat is een energieprestatiecertificaat (EPC)?
Het energieprestatiecertificaat is een attest dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Het energieprestatiecertificaat of EPC legt geen eisen op, maar informeert de potentiële of toekomstige kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Naast een score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven nuttige informatie over hoe energie kan bespaard worden op een kosteneffectieve manier.

Wanneer is het nodig?
Het EPC voor residentiële gebouwen is een wettelijke verplichting geworden wanneer u uw woning wil verkopen of verhuren. Het is de toepassing van een Europese richtlijn die werd omgezet naar een besluit van de Vlaamse Overheid. Voor verhuur is dit sinds 1 november 2008 en voor verkoop sedert 1 januari 2009 in voege gegaan. Vanaf het moment dat u een woning te huur of te koop aanbiedt op de markt, moet het EPC ter beschikking zijn voor de potentiële huurder of koper.

Opmaak van het EPC in de praktijk
Eén van onze energiedeskundige type A komt ter plaatse de woning inspecteren na afspraak. Bij de inspectie moet de energiedeskundige van CERTITECH het inspectieprotocol volgen. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie … Vervolgens verwerkt de energiedeskundige de verzamelde gegevens op kantoor en berekent hij het energieprestatiecertificaat met behulp van een certificatiesoftware die het VEA ter beschikken stelt. Het softwareprogramma zal vervolgens een energiescore berekenen en het energieprestatiecertificaat aanmaken. De energiedeskundige ondertekent vervolgens het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.

Geldigheid

 • Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig, dan moet u geen nieuw EPC laten opmaken.
 • Als u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken.
 • Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

Controle op EPC
Het Vlaams Energieagentschap voert controles uit bij zowel particulieren als bij professionele verkopers en/of verhuurders. De controles op aanwezigheid van het EPC vinden op verschillende manieren plaats. Eerst en vooral voert het VEA steekproefsgewijze controles uit.
Via immokranten, notariskranten, streekkranten, websites en controles ter plaatse worden woningen geselecteerd die te koop of te huur staan. In de Energieprestatiedatabank wordt dan nagegaan of er al dan niet een geldig EPC is voor opgemaakt. U kan als verkoper/verhuurder een boete krijgen van het Vlaams Energieagentschap (VEA), wanneer u geen EPC hebt.
De boete bedraagt minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro.

Om u een correcte offerte te kunnen bezorgen hebben we minstens volgende gegevens nodig:

 • Betreft het een appartement, duplex of open / halfopen / gesloten woning?
 • Zijn er originele plannen beschikbaar?
 • Waar is het pand gelegen?

Van zodra u ons deze gegevens bezorgt, ontvangt u zo spoedig mogelijk een correcte offerte, contacteer ons